Colección

Temple of the DogYour Saviour Tema favorito Abril 2012
Metal ChurchIn Mourning Tema favorito Abril 2012
SanctuaryFuture Tense Tema favorito Abril 2012
Mattias IA EklundhSmoke On The Water Tema favorito Abril 2012
Modest MouseTalking Shit About a Pretty Sunset Tema favorito Agosto 2011