Por ahora no tenemos noticias sobre Shusaku Uchiyama, Misao Senbongi, Makoto Tomozawa.