Por ahora no tenemos noticias sobre Onodera Ritsu (CV: Kondo Takashi).