Por ahora no tenemos noticias sobre DJ Krush Feat. Shinichi Kinoshita.